نویسنده = ���������� ���������� ����������
سیاست‌های پدافند غیرعامل و سرمایه اجتماعی (با تأکید بر شاخص مشارکت و انسجام اجتماعی)

دوره 5، شماره 17، خرداد 1401، صفحه 70-86

حسین احمد پور؛ غلامرضا جلالی فراهانی؛ احسان شاکری خوئی؛ فیروز راد


سیاستهای پدافند غیرعامل کشور و سرمایه اجتماعی با تأکید بر شاخص اعتماد

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 72-83

حسین احمدپور؛ غلامرضا جلالی فراهانی؛ احسان شاکری خوئی؛ فیروز راد