نویسنده = ���������� ��������
پویاسازی فضا‌های بی‌دفاع شهری (مورد پژوهی: منطقه یک شهر تبریز)

دوره 5، شماره 17، خرداد 1401، صفحه 87-110

امیر کاشانی اصل؛ محسن کلانتری؛ عیسی پیری