کلیدواژه‌ها = پدافند غیرعامل
تحلیل شاخص‌های مؤثر در ساختار تاریخی شهر‌های معاصر با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونه موردی: بافت تاریخی شهر خوی)

دوره 5، شماره 17، خرداد 1401، صفحه 25-36

آرام خضرلو


ارزیابی انواع چیدمان فضا‌های سبز شهری جهت کاهش اثرات انفجار بر ساختمان‌ها

دوره 5، شماره 17، خرداد 1401، صفحه 37-49

علی بیطرفان؛ سید باقر حسینی؛ غلامرضا جلالی؛ سید عباس یزدانفر؛ سعید نوروزیان


سیاست‌های پدافند غیرعامل و سرمایه اجتماعی (با تأکید بر شاخص مشارکت و انسجام اجتماعی)

دوره 5، شماره 17، خرداد 1401، صفحه 70-86

حسین احمد پور؛ غلامرضا جلالی فراهانی؛ احسان شاکری خوئی؛ فیروز راد