کلیدواژه‌ها = تاب‌آوری شهری
تبیین و سنجش شاخص‌های مکانی – فضایی تاب‌آوری شهری در مواجهه با سیلاب؛ مطالعه موردی: شهر بابلسر

دوره 5، شماره 17، خرداد 1401، صفحه 50-69

الهام رضائیان کله بستی؛ حسین کلانتری خلیل آباد؛ مریم رزقی