تست
ارزیابی تاب‌آوری کالبدی با استفاده از مدل TOPSIS - AHP با تأکید بر مسکن (نمونه موردی مطالعه شهرستان‌های کشور)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-24

10.22034/ispdrc.2022.254318

زانیار عبدی؛ امیر اشنویی نوش آبادی؛ الهه مسکینی


الزامات و راهکارهای طراحی معماری برای کاهش خطرات جانی ساختمان های بلندمرتبه ی مسکونی در سوانح غیرمترقبه

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-14

10.22034/ispdrc.2021.699886

مهدی ریسمانیان؛ اسماعیل ضرغامی


کاربست رهیافت پویش مختلط در شهرریاز دیدگاه پدافند غیرعامل در برنامه ریزی توسعه

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 15-29

10.22034/ispdrc.2021.699888

مهسا نجارصادقی؛ احسان درستکار


تحلیل شاخص‌های مؤثر در ساختار تاریخی شهر‌های معاصر با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونه موردی: بافت تاریخی شهر خوی)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 25-36

10.22034/ispdrc.2022.254327

آرام خضرلو


مدل ترکیبی مدیریت ریسک و مدیریت ارزش مبتنی بر تصمیم گیری چند معیاره در انتخاب پیمانکاران پروژه های عمرانی

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 31-39

10.22034/ispdrc.2021.699912

سید عظیم حسینی؛ مهرناز آقاجانزاده هوشیار


تحلیل فضایی تابآوری کالبدی الگوهای محالت به کمک تکنیک موران (نمونه موردی: محالت زنجان)

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 40-55

10.22034/ispdrc.2021.699914

ماندانا کمالی؛ منوچهر طبیبیان؛ مسعود الهی


سنجش آسیبپذیری شهر کرمانشاه در برابر بحران با استفاده از روش تلفیقی BWM_ WASPAS

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 56-70

10.22034/ispdrc.2021.699915

آرام خضرلو


سیاستهای پدافند غیرعامل کشور و سرمایه اجتماعی با تأکید بر شاخص اعتماد

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 72-83

10.22034/ispdrc.2021.699916

حسین احمدپور؛ غلامرضا جلالی فراهانی؛ احسان شاکری خوئی؛ فیروز راد


ردگیری بلادرنگ ویدئویی اشیا با استفاده از الگوریتم Kernel Base Object Tracking اصلاح‌شده با قابلیت شناسایی دقیق‌تر در محصولات امنیتی و نظارتی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-18

10.22034/ispdrc.2021.696745

مجید شاکری


ابعاد تاب‌آوری شهری در شرایط بحران به منظور کاهش گسست‌های فضایی (مطالعة موردی: مناطق 2 و 12 شهر تهران)

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-23

10.22034/ispdrc.2021.699731

الهه بیگدلی؛ کریم حسین زاده دلیر؛ بختیار عزت پناه


اولویت‌بندی المان‌های تأسیساتی در فرایند رفع تداخل‌ها از منظر هزینه و زمان با استفاده از روش فازی- سلسله مراتبی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-12

10.22034/ispdrc.2022.701243

علی حسن‌نژاد؛ جواد مجروحی سردرود؛ علی‌اکبر شیرزادی جاوید؛ محمدحسن رامشت؛ توحید پوررستم


رابطه‌ی جهانی شدن با امنیت ملی ایران

دوره 5، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 1-15

10.22034/ispdrc.2022.701535

توران احمدی؛ حسن غنیمتی؛ طلیعه خادمیان


اهداف و چشم‌انداز طرح حفاظت از زیرساخت‌های کلیدی کلان‌شهرها در افق 5 ساله

دوره 5، شماره 3، آذر 1401، صفحه 1-15

10.22034/ispdrc.2022.702208

عباس خیراتی


مدل‌سازی آسیب‌پذیری دارایی‌های کلیدی شهرها با رویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی: منطقه 6 تهران)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 14-22

10.22034/ispdrc.2022.701244

محسن توسلی؛ سجاد اباذرلو


طراحی مدل انتقال تکنولوژی در حوزه فراساحل صنعت نفت و گاز کشور: رویکرد آمیخته

دوره 5، شماره 3، آذر 1401، صفحه 17-34

10.22034/ispdrc.2022.702209

طهمورث سهرابی؛ محمدعلی کرامتی؛ حمیدرضا محمدی


سنجش ضریب تاب آوری شهر در برابر بحران (نمونه‌ی موردی: شهر زاهدان)

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 19-34

10.22034/ispdrc.2021.696747

غلامرضا میری؛ مهیار میر؛ داود شهرکی


ارزیابی نقش عوامل فضایی فقر شهری و پهنه‌بندی در راستای اقدامات پدافند غیر‌عامل (نمونه‌ی مورد مطالعه‌ی کلان‌شهر تهران)

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 24-36

10.22034/ispdrc.2021.699732

جواد وکیلی؛ آزاده اربابی سبزواری


ارزیابی معابر منطقه یک شهر تهران در مواجهه با بحران‌های زمستانی با استفاده از روش ANP

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 25-35

10.22034/ispdrc.2022.701245

مریم ابهری؛ علی پورجعفر؛ مرتضی نجفی؛ آوا فرحبد


تأثیر مؤلفه‌‌‌های امنیت، پویایی و سرزندگی در باز زنده‌سازی محلات ناکارآمد شهری مورد مطالعه محله‌ی خاک‌سفید منطقه‌ی چهار تهران

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 35-58

10.22034/ispdrc.2021.696748

غلامرضا سلطانی تهرانی؛ علی توکلان؛ پروانه زیویار


ارزیابی کیفی معماری کلانتری به مثابه فضای شهری عمومی – عملکردی بر اساس روش ترجیحات کاربر، مورد مطالعه ۲۸ کلانتری تهران بزرگ

دوره 5، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 35-59

10.22034/ispdrc.2022.701537

کیوان کیانی؛ علی شرقی؛ کامیاب کیانی


معرفی روشی برای تعیین حریم امن توسعه بافت های شهری در معرض خطر انفجار انبارهای نفت (مطالعه موردی انبارهای نفت تهران)

دوره 5، شماره 3، آذر 1401، صفحه 35-48

10.22034/ispdrc.2022.702210

سیدرضا موسوی؛ کامبد امینی حسینی؛ هومن معتمد


بررسی روند تغییرات کالبدی مسکن بازسازی شده بعد از سیل 1378 نکا

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 36-49

10.22034/ispdrc.2022.701248

سمیرا حسین‌زاده کردی؛ لیلا السادات حمیدیان دیوکلائی؛ آرزو خرم


ارزیابی انواع چیدمان فضا‌های سبز شهری جهت کاهش اثرات انفجار بر ساختمان‌ها

دوره 5، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 37-49

10.22034/ispdrc.2022.254405

علی بیطرفان؛ سید باقر حسینی؛ غلامرضا جلالی؛ سید عباس یزدانفر؛ سعید نوروزیان


ارزیابی مولفه های تاب آوری محلات شهری امن در مناطق کویری با بهره گیری از مدل دلفی (مورد پژوهی : محله نعیم آباد یزد)

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 37-54

10.22034/ispdrc.2021.699733

سروش شریف زاده؛ احمد استقلال


ارزیابی و تحلیل میزان تاب‌آوری شهر ارومیه

دوره 5، شماره 3، آذر 1401، صفحه 49-65

10.22034/ispdrc.2022.702211

امید مبارکی؛ مرضیه اسمعیل پور؛ امیر مدرومی