تست
ارزیابی تاب‌آوری کالبدی با استفاده از مدل TOPSIS - AHP با تأکید بر مسکن (نمونه موردی مطالعه شهرستان‌های کشور)

دوره 5، شماره 17، خرداد 1401، صفحه 1-24

زانیار عبدی؛ امیر اشنویی نوش آبادی؛ الهه مسکینی


تحلیل شاخص‌های مؤثر در ساختار تاریخی شهر‌های معاصر با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونه موردی: بافت تاریخی شهر خوی)

دوره 5، شماره 17، خرداد 1401، صفحه 25-36

آرام خضرلو


ردگیری بلادرنگ ویدئویی اشیا با استفاده از الگوریتم Kernel Base Object Tracking اصلاح‌شده با قابلیت شناسایی دقیق‌تر در محصولات امنیتی و نظارتی

دوره 4، شماره 13، خرداد 1400، صفحه 1-18

مجید شاکری


سنجش ضریب تابآوری شهر در برابر بحران (نمونه‌ی موردی: شهر زاهدان)

دوره 4، شماره 13، خرداد 1400، صفحه 19-34

غلامرضا میری؛ مهیار میر؛ داود شهرکی


تأثیر مؤلفه‌‌‌های امنیت، پویایی و سرزندگی در باززنده‌سازی محلات ناکارآمد شهری مورد مطالعه محله‌ی خاک‌سفید منطقه‌ی چهار تهران

دوره 4، شماره 13، خرداد 1400، صفحه 35-58

غلامرضا سلطانی تهرانی؛ علی توکلان؛ پروانه زیویار


ارزیابی انواع چیدمان فضا‌های سبز شهری جهت کاهش اثرات انفجار بر ساختمان‌ها

دوره 5، شماره 17، خرداد 1401، صفحه 37-49

علی بیطرفان؛ سید باقر حسینی؛ غلامرضا جلالی؛ سید عباس یزدانفر؛ سعید نوروزیان


تبیین و سنجش شاخص‌های مکانی – فضایی تاب‌آوری شهری در مواجهه با سیلاب؛ مطالعه موردی: شهر بابلسر

دوره 5، شماره 17، خرداد 1401، صفحه 50-69

الهام رضائیان کله بستی؛ حسین کلانتری خلیل آباد؛ مریم رزقی


برساخت الگوی شهر ایمن براساس شاخصه‌های رفتاری ساکنان (نمونه‌ی موردی محله‌ی راهبند ساری)

دوره 4، شماره 13، خرداد 1400، صفحه 59-81

مهدی غفوری؛ آریان رضایی خنکدار؛ حسین ذبیحی


سیاست‌های پدافند غیرعامل و سرمایه اجتماعی (با تأکید بر شاخص مشارکت و انسجام اجتماعی)

دوره 5، شماره 17، خرداد 1401، صفحه 70-86

حسین احمد پور؛ غلامرضا جلالی فراهانی؛ احسان شاکری خوئی؛ فیروز راد


الگوهای تدافعی و پیشگیرانه جمهوری اسلامی ایران در مقابله با حملات سایرری با تأکید بر حمله استاکس نت

دوره 4، شماره 13، خرداد 1400، صفحه 82-99

غلامرضا جلالی؛ آرامش شهبازی؛ مهران جابری


پویاسازی فضا‌های بی‌دفاع شهری (مورد پژوهی: منطقه یک شهر تبریز)

دوره 5، شماره 17، خرداد 1401، صفحه 87-110

امیر کاشانی اصل؛ محسن کلانتری؛ عیسی پیری


شناسایی ابعاد و عوامل رانت زمین و مسکن در ایران با استفاده از گراندد تئوری

دوره 4، شماره 13، خرداد 1400، صفحه 100-113

زیور حدادی؛ رحیم سرور؛ سید جمال الدین دریاباری