دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 14، شهریور 1400 
ابعاد تاب‌آوری شهری در شرایط بحران به منظور کاهش گسست‌های فضایی (مطالعة موردی: مناطق 2 و 12 شهر تهران)

صفحه 1-23

10.22034/ispdrc.2021.699731

الهه بیگدلی؛ کریم حسین زاده دلیر؛ بختیار عزت پناه


ارزیابی نقش عوامل فضایی فقر شهری و پهنه‌بندی در راستای اقدامات پدافند غیر‌عامل (نمونه‌ی مورد مطالعه‌ی کلان‌شهر تهران)

صفحه 24-36

10.22034/ispdrc.2021.699732

جواد وکیلی؛ آزاده اربابی سبزواری


ارزیابی مولفه های تاب آوری محلات شهری امن در مناطق کویری با بهره گیری از مدل دلفی (مورد پژوهی : محله نعیم آباد یزد)

صفحه 37-54

10.22034/ispdrc.2021.699733

سروش شریف زاده؛ احمد استقلال


مسیر یابی بهینه خطوط انتقال برق با استفاده از الگوریتم PSO و روش IHWP(نمونه موردی: خط انتقال نیروگاه کرمان به ارگ جدید بم)

صفحه 55-64

10.22034/ispdrc.2021.699734

عبدالمطلب رستگار؛ محسن توسلی؛ سجاد اباذرلو


ارزیابی آسیب پذیری بافت فرسوده با رویکرد پدافند غیرعامل با استفاده از روش IHWP (نمونه موردی محله خوبخت)

صفحه 66-78

10.22034/ispdrc.2021.699735

نازنین میهنی


مؤلفه‌های معماری مؤثر بر کاهش آسیب‌پذیری ساختمان در برابر حریق (نمونه موردی: بازار تاریخی تبریز)

صفحه 79-89

10.22034/ispdrc.2021.699736

محمود دهنوی؛ سیدباقر حسینی؛ بهرام صالح صدیق‌پور؛ سیدعباس‌آقا یزدانفر؛ مهناز محمودی زرندی