دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 18، شهریور 1401 
رابطه‌ی جهانی شدن با امنیت ملی ایران

صفحه 1-15

10.22034/ispdrc.2022.701535

توران احمدی؛ حسن غنیمتی؛ طلیعه خادمیان


ارزیابی کیفی معماری کلانتری به مثابه فضای شهری عمومی – عملکردی بر اساس روش ترجیحات کاربر، مورد مطالعه ۲۸ کلانتری تهران بزرگ

صفحه 35-59

10.22034/ispdrc.2022.701537

کیوان کیانی؛ علی شرقی؛ کامیاب کیانی


شناسایی عوامل مؤثر بر هویتمندی نماهای ساختمانی در محورهای تاریخی (مورد مطالعه :خیابان شهید قامت بیات زنجان)

صفحه 61-78

10.22034/ispdrc.2022.701538

نیلوفر بوالحسنی؛ زهره ترابی؛ علی شکوهی


مسیریابی بهینه تخلیه اضطراری در بافت‌های مرکزی شهری (نمونه مورد مطالعه: منطقه 1 شهرداری اصفهان)

صفحه 79-94

10.22034/ispdrc.2022.701539

حمیدرضا بهارلوئی یانچشمه؛ حسن احمدی؛ صابر محمدپور


بررسی چالش‌های حقوق بین‌المللی در مواجه با حملات سایبری و ارائه راهکارهای مناسب جهت برون‌رفت از چالش‌های مذکور

صفحه 95-128

10.22034/ispdrc.2022.701540

مهران جابرى؛ آرامش شهبازی؛ غلامرضا جلالی


ارزیابی ریسک مراکز درمانی در مقابل تهدیدات انسان‌ساخت (نمونه موردی: بیمارستان فیروزگر تهران)

صفحه 129-146

10.22034/ispdrc.2022.701707

مسعود حق لسان