اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر غلامرضا جلالی فراهانی
دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

پدافند غیرعامل

 • infoispdrc.ir

مدیر مسئول:

دکتر غلامرضا جلالی فراهانی
دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

سردبیر

دکتر سید باقر حسینی
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران

معماری

 • hosseiniiust.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید بهشید حسینی
استاد گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه هنر

معماری

 • behshid_hosseiniart.ac.ir
دکتر ناصر کلینی ممقانی
دانشیار دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران

طراحی صنعتی

 • koleiniiust.ac.ir
دکتر مهدی زندیه
دانشیار گروه معماری
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

معماری

 • mahdi_zandiehyahoo.com
دکتر محسن وفامهر
استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

عمران- ساختمان

 • vafamehriust.ac.ir
دکتر نادر زالی
دانشیار دانشکده هنر و معماری
دانشگاه گیلان

شهرسازی، برنامه ریزی شهری و منطقه ای

 • nzaliguilan.ac.ir
دکتر ناصر طالب بیدختی
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه شیراز

مهندسی عمران و محیط زیست، مهندسی آب

 • nassertalebgmail.com
دکتر علی سلطانی
استاد دانشکده هنر و معماری
دانشگاه شیراز

شهرسازی و طراحی شهری

 • soltanishirazu.ac.ir
دکتر سید عبدالهادی دانشپور
دانشیار دانشکده معماری و شهر سازی دانشگاه علم و صنعت

شهرسازی، گرایش طراحی شهری

 • daneshpouriust.ac.ir
دکترعلی خاکساری رفسنجانی
استاددانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه علامه طباطبایی

برنامه ریزی شهری و منطقه ای

 • khaksariatu.ac.ir

ویراستار علمی

مهدی بیطرفان
دبیرانجمن علمی پدافند غیر عامل ایران

زلزله شناسی و مهندسی زلزله

مدیر اجرایی

علیرضا غفوری
انجمن علمی پدافند غیرعامل

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 • ghafouriispdrc.ir

مدیر فنی

سعید بیات
انجمن علمی پدافند غیر عامل

معماری

 • bayatispdrc.ir