فرایند پذیرش مقالات

محورهای دریافت مقالات

۱- حفاظت و مصون سازی زیرساخت های حیاتی شهری

۲- افزایش تاب آوری شهری

۳- مقاوم سازی بنایی و زیربنایی و زیرساخت های حیاتی شهری و عمرانی

۴- ارتقاء ، بازسازی، بازتوانی و افزایش کارایی سازه های شهری و تاسیسات

۵- مدیریت، برنامه ریزی و مصون سازی زیرساخت های هوشمند شهری

۶- آمایش سرزمین در جهت ارتقاء سطح دفاعی شهری

۷- کاهش تهدیدات، تلفات و خسارات انسانی، مالی، بنایی و زیربنایی شهری

۸- افزایش سطح فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی جامعه در جهت شناخت اصول پدافندغیرعامل شهری

۹- مدیریت و برنامه ریزی شهری در جهت افزایش پایداری و کاهش آسیب پذیری شهری

۱۰- اصول و ضوابط معماری و طراحی در ساخت و بهره برداری سازه های شهری

۱۱- اصول و ضوابط طراحی، ساخت، اجراء و بهره برداری تاسیسات شهری

 

نحوه داوری مقالات

نحوه داوری نشریه پژوهش در حوزه شهرسازی single blind peer review می باشد.

داوری تخصصی (Peer Review) فرایندی است که مقالات تخصصی را به‌صورت همه جانبه توسط متخصصین همان رشته بررسی و ارزیابی می‌کند. Peer Review تنها روش گسترده و کاربردی برای ارزیابی مقالات علمی می‌باشد. روش Single blind peer review روشی است که در آن داور از مشخصات نویسنده آگاه است. این روش رایج‌ترین مدل ارزیابی در میان ژورنال‌های علمی است.

 

هزینه پردازش مقالات:

هزینه پردازش مقاله در این نشریه مبلغ 15 میلیون ریال می باشد

“دانلود آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز”

شماره حساب نشریه: 1881812695231

شماره کارت نشریه:

6273-8110-9727-4069

بنام غلامرضا جلالی و مهدی بیطرفان (بانک انصار)