نویسنده = حسین کلانتری خلیل آباد
تبیین و سنجش شاخص‌های مکانی – فضایی تاب‌آوری شهری در مواجهه با سیلاب؛ مطالعه موردی: شهر بابلسر

دوره 5، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 50-69

10.22034/ispdrc.2022.254406

الهام رضائیان کله بستی؛ حسین کلانتری خلیل آباد؛ مریم رزقی


بررسی آسیب پذیری شهرها با رویکرد پدافند غیرعامل در منطقه 6 شهر تهران

دوره 1، شماره 3، آذر 1397، صفحه 33-51

ابوذر صالح نسب؛ حسین کلانتری خلیل آباد؛ یعقوب پیوسته گر