کلیدواژه‌ها = مدیریت بحران
سنجش ضریب تاب آوری شهر در برابر بحران (نمونه‌ی موردی: شهر زاهدان)

دوره 4، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 19-34

10.22034/ispdrc.2021.696747

غلامرضا میری؛ مهیار میر؛ داود شهرکی


سنجش تابآوری زیر ساختی و کالبدی شهرها در مدیریت سوانح طبیعی (زلزله) ، نمونه موردی: شهر نوشهر

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 130-146

یوسفعلی زیاری؛ صادق صیدبیگی؛ سید حسن رسولی؛ فاطمه جعفری کتریمی


شناسایی و ارزیابی مولفه های سیستم حمل و نقل هوشمند با رویکرد پدافند غیرعامل

دوره 1، شماره 3، آذر 1397، صفحه 76-87

محمدرضا مهماندار؛ محمد آریانا؛ احسان خلیلی؛ توفیق مبادری