کلیدواژه‌ها = پدافند غیرعامل
کارکرد سیاست‌های پدافند غیرعامل کشور بر سرمایه اجتماعی در ایران (دهه 90)

دوره 6، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 143-164

10.22034/ispdrc.2023.2000359.1027

حسین احمدپور؛ غلامرضا جلالی فراهانی؛ احسان شاکری خوئی؛ فیروز راد


ارزیابی انواع چیدمان فضا‌های سبز شهری جهت کاهش اثرات انفجار بر ساختمان‌ها

دوره 5، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 37-49

10.22034/ispdrc.2022.254405

علی بیطرفان؛ سید باقر حسینی؛ غلامرضا جلالی؛ سید عباس یزدانفر؛ سعید نوروزیان


سیاست‌های پدافند غیرعامل و سرمایه اجتماعی (با تأکید بر شاخص مشارکت و انسجام اجتماعی)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 70-86

10.22034/ispdrc.2022.254408

حسین احمد پور؛ غلامرضا جلالی فراهانی؛ احسان شاکری خوئی؛ فیروز راد


سیاستهای پدافند غیرعامل کشور و سرمایه اجتماعی با تأکید بر شاخص اعتماد

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 72-83

10.22034/ispdrc.2021.699916

حسین احمدپور؛ غلامرضا جلالی فراهانی؛ احسان شاکری خوئی؛ فیروز راد


بررسی اصول و معیارهای پدافند غیرعامل در طراحی شهر زیرزمینی کرد علیا

دوره 3، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 14-30

نرگس درویش طالخونچه؛ سید غلامرضا اسلامی؛ حسین سلطانزاده


واکاوی اصول پدافند غیرعامل در ساختار سنتی بازار همدان

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1-13

سید احمد مهدی نیا؛ هادی چاردولی؛ آزیتا بلالی اسکویی


الزامات پدافند غیرعامل در طراحی اماکن ورزشی با هدف بهره برداری چند منظوره در مواقع بحران

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 80-98

سید علیرضا طباطبایی زاده؛ جمال الدین مهدی نژاد درزی؛ باقر کریمی


ارائه الگوی جامع طراحی بیمارستان با رویکرد پدافند غیر عامل

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 111-124

نسیم دهقانیان؛ رحیم استوار؛ علی بامداد


طراحی و سامان دهی محلات و بافت های فرسوده با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونه موردی: بافت فرسوده محله اوین)

دوره 3، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 36-55

علی بیطرفان؛ سید باقر حسینی؛ غلامرضا جلالی؛ سید عباس یزدانفر؛ سعید نوروزیان


ارزیابی آسیب پذیری شهر پردیس با رویکرد پدافند غیرعامل و استفاده از روش همپوشانی فازی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 16-32

کاوه رحیم زاد مدنی؛ خدر فرجی راد؛ سید خلیل سید علی پور