کلیدواژه‌ها = تاب آوری
ارزیابی و تحلیل میزان تاب‌آوری شهر ارومیه

دوره 5، شماره 3، آذر 1401، صفحه 49-65

10.22034/ispdrc.2022.702211

امید مبارکی؛ مرضیه اسمعیل پور؛ امیر مدرومی


تحلیل ساختاری عوامل موثر بر وضعیت آینده تاب آوری سکونتگاه های غیررسمی نمونه موردی: شهرک میان آباد اسلامشهر

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 68-91

تورج سلطانی اصل؛ فاطمه ادیبی سعدی نژاد؛ احمد پوراحمد؛ رحیم سرور


مرور سیستماتیک شناسایی ابعاد، مولفه ها و شاخص های تاب آوری شهری با بررسی چالش ها و فرصتها

دوره 2، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 100-119

محمد جواد غلامی؛ مرتضی طلاچیان؛ سید کمال الدین شهریاری


تحلیلی بر تاب آوری زیرساخت شریانی برق در کلان شهر مشهد

دوره 2، شماره 3، آذر 1398، صفحه 123-138

داود عباسی گوجانی؛ احمد خادم الحسینی؛ مهدی مدیری؛ حمید صابری؛ امیر گندمکار


تحلیل میزان تاب آوری شهری در برابر بحران آب مطالعه موردی : شهرتهران

دوره 2، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 93-104

عزت الله میرزایی؛ عبدالله جلالی؛ حمیدرضا جودکی؛ آزاده اربابی سبزواری