کلیدواژه‌ها = مدل سازی ساختاری تفسیری
طراحی مدل انتقال تکنولوژی در حوزه فراساحل صنعت نفت و گاز کشور: رویکرد آمیخته

دوره 5، شماره 3، آذر 1401، صفحه 17-34

10.22034/ispdrc.2022.702209

طهمورث سهرابی؛ محمدعلی کرامتی؛ حمیدرضا محمدی