موضوعات = حفاظت و مصون‌سازی زیرساخت‌های حیاتی شهری
ارائه الگوی جامع طراحی بیمارستان با رویکرد پدافند غیر عامل

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 111-124

نسیم دهقانیان؛ رحیم استوار؛ علی بامداد