موضوعات = افزایش تاب‌آوری شهری
نقش صداوسیمای استان ایلام در کاهش نقش عشیره‌ای انتخاب نمایندگان مجلس: مورد مطالعه حوزه شمال استان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1402

10.22034/ispdrc.2023.2016674.1068

احمد علیمحمدی؛ علی مرادی؛ ادریس بهشتی نیا


ارزیابی مؤلفه‌های امنیت زیست محیطی در کلان‌شهر تبریز

دوره 6، شماره 4، دی 1402، صفحه 106-124

10.22034/ispdrc.2023.2013405.1058

امید مبارکی؛ هوشنگ سرور؛ فوزیه آسمانی


تحلیل ساختاری عوامل موثر بر وضعیت آینده تاب آوری سکونتگاه های غیررسمی نمونه موردی: شهرک میان آباد اسلامشهر

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 68-91

تورج سلطانی اصل؛ فاطمه ادیبی سعدی نژاد؛ احمد پوراحمد؛ رحیم سرور