موضوعات = ارتقا، بازسازی، بازتوانی و افزایش کارایی سازه‌های شهری و تأسیسات
توسعه پایدار گردشگری روستاهای شهرستان نور مبتنی بر شناخت احساس امنیت ساکنین روستاها

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 117-129

مازیار خاکی؛ بهنام رجبی فر؛ عبدالله ابراهیمی


طراحی و سامان دهی محلات و بافت های فرسوده با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونه موردی: بافت فرسوده محله اوین)

دوره 3، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 36-55

علی بیطرفان؛ سید باقر حسینی؛ غلامرضا جلالی؛ سید عباس یزدانفر؛ سعید نوروزیان