موضوعات = آمایش سرزمین در جهت ارتقاء سطح دفاعی شهری
بررسی اصول و معیارهای پدافند غیرعامل در طراحی شهر زیرزمینی کرد علیا

دوره 3، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 14-30

نرگس درویش طالخونچه؛ سید غلامرضا اسلامی؛ حسین سلطانزاده