موضوعات = مدیریت و برنامه‌ریزی شهری در جهت افزایش پایداری و کاهش آسیب‌پذیری شهری
واکاوی سیاست‌های نئولیبرال در محیط زیست شهری

دوره 6، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 1-16

10.22034/ispdrc.2023.2003167.1031

محمد حسین کاظمی اندریان؛ محمد تقی پیربابایی؛ محمد علی کی نژاد


تحلیل فضایی آسیب‌پذیری کالبدی – اجتماعی شهر ارومیه در برابر بحران زلزله

دوره 6، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-19

10.22034/ispdrc.2023.1989914.1021

عظیم علی شائی؛ مهدی مدیری؛ نبی الله حسینی شه پریان


ارزیابی شاخص‌های مسکن پایدار در شهر سلماس

دوره 6، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 21-37

10.22034/ispdrc.2023.1999185.1025

امید مبارکی؛ علی ولیقلی زاده؛ فرهاد محمدی


ابعاد ، عوامل و فرایندهای موثر بر وقوع سیلاب در شهر ایلام

دوره 5، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 1-19

10.22034/ispdrc.2023.703271

کرامت اله زیاری؛ سید عباس رجایی؛ رسول داراب خانی


الگوی بهینه مورفولوژی نمای ساختمان های مسکونی مبتنی بر کنترل دمای هوای داخلی در اقلیم گرم و مرطوب

دوره 5، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 147-162

10.22034/ispdrc.2022.704330

زهرا مهدی نژاد گودرزی؛ جمال الدین مهدی نژاد درزی؛ فاطمه مظفری قادیکلایی


تبیین نقش پیاده راه ها در ارتقائ امنیت در فضاهای شهری جرم خیز و ایجاد سرزندگی در بافت های تاریخی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 44-55

سید کاوه صیدایی گل سفیدی؛ الهام پورمهابادیان؛ محمد منصور فلامکی