تست
تحلیل فضایی آسیب‌پذیری کالبدی – اجتماعی شهر ارومیه در برابر بحران زلزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1402

10.22034/ispdrc.2023.1989914.1021

عظیم علی شائی؛ مهدی مدیری؛ نبی الله حسینی شه پریان


ارزیابی شاخص‌های مسکن پایدار در شهر سلماس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1402

10.22034/ispdrc.2023.1999185.1025

امید مبارکی؛ علی ولیقلی زاده؛ فرهاد محمدی


ارزیابی و تحلیل الگوی یکپارچه توسعه کار آفرینی فناوری‌های پیشرفته (high-tech) با رویکرد زیست بوم فناوری و نقش آن در ایمنی و اقتصاد شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1402

10.22034/ispdrc.2023.2000184.1026

سید علیرضا بهبهانی؛ جمشید عدالتیان شهریاری؛ طهمورث سهرابی


کاربرد الگوریتم ACO در مدیریت طراحی و تجهیز ایمن و بهینه کارگاه های شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1402

10.22034/ispdrc.2023.2001705.1029

پیمانه عسگری؛ نهال گودرزی


سیاستهای پدافند غیرعامل کشور و سرمایه اجتماعی با تأکید بر شاخص اعتماد

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 72-83

10.22034/ispdrc.2021.699916

حسین احمدپور؛ غلامرضا جلالی فراهانی؛ احسان شاکری خوئی؛ فیروز راد


اولویت‌بندی المان‌های تأسیساتی در فرایند رفع تداخل‌ها از منظر هزینه و زمان با استفاده از روش فازی- سلسله مراتبی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1-12

10.22034/ispdrc.2022.701243

علی حسن‌نژاد؛ جواد مجروحی سردرود؛ علی‌اکبر شیرزادی جاوید؛ محمدحسن رامشت؛ توحید پوررستم


رابطه‌ی جهانی شدن با امنیت ملی ایران

دوره 5، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 1-15

10.22034/ispdrc.2022.701535

توران احمدی؛ حسن غنیمتی؛ طلیعه خادمیان


ابعاد ، عوامل و فرایندهای موثر بر وقوع سیلاب در شهر ایلام

دوره 5، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 1-19

10.22034/ispdrc.2023.703271

کرامت اله زیاری؛ سید عباس رجایی؛ رسول داراب خانی


واکاوی اصول پدافند غیرعامل در ساختار سنتی بازار همدان

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1-13

سید احمد مهدی نیا؛ هادی چاردولی؛ آزیتا بلالی اسکویی


بررسی اصول و معیارهای پدافند غیرعامل در طراحی شهر زیرزمینی کرد علیا

دوره 3، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 14-30

نرگس درویش طالخونچه؛ سید غلامرضا اسلامی؛ حسین سلطانزاده


واکاوی شاخص های پدافند غیر عامل در شهرهای شطرنجی میانه اندام: (مطالعه موردی: شهر سلماس)

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 14-33

حسین مهدیزاده؛ قادر احمدی؛ محمدرضا پاکدل فرد؛ مهسا فرامرزی اصل