مقالات آماده انتشار مقالاتی هستند که پذیرش دریافت نموده و در شماره های آتی نشریه برابر اعلام تاریخ انتشار به نویسندگان منتشر خواهند گردید
تحلیل فضایی آسیب‌پذیری کالبدی – اجتماعی شهر ارومیه در برابر بحران زلزله

دوره 6، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-19

10.22034/ispdrc.2023.1989914.1021

عظیم علی شائی؛ مهدی مدیری؛ نبی الله حسینی شه پریان


واکاوی سیاست‌های نئولیبرال در محیط زیست شهری

دوره 6، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 1-16

10.22034/ispdrc.2023.2003167.1031

محمد حسین کاظمی اندریان؛ محمد تقی پیربابایی؛ محمد علی کی نژاد


ارزیابی شاخص‌های مسکن پایدار در شهر سلماس

دوره 6، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 21-37

10.22034/ispdrc.2023.1999185.1025

امید مبارکی؛ علی ولیقلی زاده؛ فرهاد محمدی


حوزه‌های کاربردی حاکمیت امنیت داده اینترنت اشیا در شهر هوشمند

دوره 6، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 59-72

10.22034/ispdrc.2023.2001432.1028

جواد غریبی؛ حسین قرایی؛ محمدرضا فرجی پور؛ خداداد هلیلی


ارایه یک مدل زیرساخت برای توسعه شهر تبریز به عنوان شهر هوشمند

دوره 6، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 67-82

10.22034/ispdrc.2023.2008946.1040

ابراهیم خلیل عباسی؛ پرویز پورمحمود؛ لیلا رحیمی؛ اسلام کرمی


سیاستهای پدافند غیرعامل کشور و سرمایه اجتماعی با تأکید بر شاخص اعتماد

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 72-83

10.22034/ispdrc.2021.699916

حسین احمدپور؛ غلامرضا جلالی فراهانی؛ احسان شاکری خوئی؛ فیروز راد


مکان یابی مراکز امداد در مدیریت بحران با تاکید بر سیل

دوره 6، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 83-92

10.22034/ispdrc.2023.2011384.1048

کرامت اله زیاری؛ سید عباس رجایی؛ رسول داراب خانی


مطالعه تطبیقی نظریه‌های طراحی کالبدی محیطی امن و ارائه راهنمای طراحی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 99-115

10.22034/ispdrc.2023.2003553.1032

خاطره همتی؛ محسن فیضی؛ نصر اسلامی مجاوری


کارکرد سیاست‌های پدافند غیرعامل کشور بر سرمایه اجتماعی در ایران (دهه 90)

دوره 6، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 143-164

10.22034/ispdrc.2023.2000359.1027

حسین احمدپور؛ غلامرضا جلالی فراهانی؛ احسان شاکری خوئی؛ فیروز راد