دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقالات آماده انتشار مقالاتی هستند که پذیرش دریافت نموده و در شماره های آتی نشریه برابر اعلام تاریخ انتشار به نویسندگان منتشر خواهند گردید
تحلیل و آسیب شناسی مدیریت بحران سیلاب شهر ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

10.22034/ispdrc.2024.2014585.1062

کرامت اله زیاری؛ سید عباس رجایی؛ رسول داراب خانی


تبیین تحولات ساختار فضایی منطقه کلان‌شهری تهران با تأکید بر قیمت مسکن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

10.22034/ispdrc.2024.2019606.1075

وحید عباسی فلاح؛ سید عباس رجایی؛ کرامت اله زیاری؛ حسین منصوریان


سطح‌بندی و اولویت‌بندی دارایی‌ها از منظر پدافند غیرعامل (نمونه موردی: شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

10.22034/ispdrc.2024.2019482.1080

محسن کهوری؛ علیرضا عبدالله زاده فرد؛ علی شمس الدینی


ارزیابی و مقایسه تاب آوری محلات منطقه 1 و 2 شهر ساری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

10.22034/ispdrc.2024.2017854.1072

امین باغانی؛ عباس افرادی؛ امیرحسین عظیم پور کاظمی؛ خلیل دلفان حسن زاده


مطالعه ارتقاء امنیت محله و تأثیر آن بر امنیت پایدار با رویکرد CPTED و روش پرالونگ نمونه موردی: شهرک ولیعصر شهر بستان‌آباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

10.22034/ispdrc.2024.2015445.1063

مسعود حق لسان؛ سعید اربابی بستان آباد


شناسایی و ارزیابی عوامل کلیدی موثر بر میزان تاب آوری بافت فرسوده شهر بهبهان با رویکرد آینده پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

10.22034/ispdrc.2024.2015795.1065

اقبال نصیری برم الوان؛ سعید ملکی


تحلیل فضایی آسیب‌پذیری سکونتگاه‌های انسانی در برابر زلزله (نمونه موردی: استان آذربایجان‌غربی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

10.22034/ispdrc.2024.2019678.1076

میرنجف موسوی؛ نیما بایرام‌زاده


تبیین و تحلیل آسیب های نظریات غربی بر شکل‌گیری ساختار نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری در ایران با استفاده از تحلیل سه شاخگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.22034/ispdrc.2024.2019621.1081

داریوش ستارزاده؛ احسان داورپناه؛ بهناز امین نیری؛ مهسا سوداگر


بررسی الگوی فضایی آسیب پذیری محلات شهر تهران در برابر سیلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1403

10.22034/ispdrc.2024.2022297.1087

سعید زنگنه شهرکی؛ کرامت اله زیاری؛ علی حسینی؛ محمد سینا شهسواری


سنجش تاب آوری شبکه های دسترسی نواحی شهری دربرابر زلزله (مطالعه موردی:منطقه سه شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1403

10.22034/ispdrc.2024.2023729.1090

پریسا حسین زاده؛ اسماعیل نصیری هنده خاله؛ یسرین محمدپور