دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 9، خرداد 1399 
طراحی و سامان دهی محلات و بافت های فرسوده با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونه موردی: بافت فرسوده محله اوین)

صفحه 36-55

علی بیطرفان؛ سید باقر حسینی؛ غلامرضا جلالی؛ سید عباس یزدانفر؛ سعید نوروزیان


آسیب شناسی قانون گذاری در مباحث مسئولیت مدنی ناشی از ساخت و سازهای شهری

صفحه 111-119

جلال سلطان احمدی؛ سیده اعظم سادات طباطبایی؛ علیرضا ایرانشاهی