اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر غلامرضا جلالی فراهانی

پدافند غیرعامل دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

civilica.com/p/176319/
infoispdrc.ir


دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور

رئیس هیئت مدیره انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران

سردبیر

دکتر سید باقر حسینی

معماری دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

www.iust.ac.ir/content/24923/
hosseiniiust.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید بهشید حسینی

معماری استاد گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه هنر

behshidhosseini.com/main.php
behshid_hosseiniart.ac.ir

دکتر ناصر کلینی ممقانی

طراحی صنعتی دانشیار دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران

www.iust.ac.ir/content/10071/
koleiniiust.ac.ir

دکتر مهدی زندیه

معماری دانشیار گروه معماری
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

ikiu.ac.ir/members/?id=86
mahdi_zandiehyahoo.com

دکتر محسن وفامهر

عمران- ساختمان استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

www.iust.ac.ir/content/8031/
vafamehriust.ac.ir

دکتر نادر زالی

شهرسازی، برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشیار دانشکده هنر و معماری
دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~nzali
nzaliguilan.ac.ir

دکتر ناصر طالب بیدختی

مهندسی عمران و محیط زیست، مهندسی آب استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه شیراز

farhikhtegan.iranology.ir/Detail1.aspx?var=5260
nassertalebgmail.com

دکتر علی سلطانی

شهرسازی و طراحی شهری استاد دانشکده هنر و معماری
دانشگاه شیراز

art.shirazu.ac.ir/~sooltani
soltanishirazu.ac.ir

دکتر سید عبدالهادی دانشپور

شهرسازی، گرایش طراحی شهری دانشیار دانشکده معماری و شهر سازی دانشگاه علم و صنعت

www.iust.ac.ir/content/9924/
daneshpouriust.ac.ir

دکترعلی خاکساری رفسنجانی

برنامه ریزی شهری و منطقه ای استاددانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه علامه طباطبایی

aris.atu.ac.ir/khaksari
khaksariatu.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر مهدی بیطرفان

عمران - زلزله دبیر انجمن پدافند غیر عامل ایران

scholar.google.com/citations?user=qtj3fyQAAAAJ&hl=en
bitarafanispdrc.ir

مدیر اجرایی

علیرضا غفوری

جغرافیا و برنامه ریزی شهری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

www.iiees.ac.ir/fa/1387-10-03-09-07-06-4/
ghafouri.zarandiut.ac.ir