نویسنده = غلامرضا جلالی
ارزیابی انواع چیدمان فضا‌های سبز شهری جهت کاهش اثرات انفجار بر ساختمان‌ها

دوره 5، شماره 17، خرداد 1401، صفحه 37-49

علی بیطرفان؛ سید باقر حسینی؛ غلامرضا جلالی؛ سید عباس یزدانفر؛ سعید نوروزیان


الگوهای تدافعی و پیشگیرانه جمهوری اسلامی ایران در مقابله با حملات سایرری با تأکید بر حمله استاکس نت

دوره 4، شماره 13، خرداد 1400، صفحه 82-99

غلامرضا جلالی؛ آرامش شهبازی؛ مهران جابری