کلیدواژه‌ها = آسیب پذیری
بررسی الگوی فضایی آسیب پذیری محلات شهر تهران در برابر سیلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1403

10.22034/ispdrc.2024.2022297.1087

سعید زنگنه شهرکی؛ کرامت اله زیاری؛ علی حسینی؛ محمد سینا شهسواری


تحلیل فضایی آسیب‌پذیری کالبدی – اجتماعی شهر ارومیه در برابر بحران زلزله

دوره 6، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-19

10.22034/ispdrc.2023.1989914.1021

عظیم علی شائی؛ مهدی مدیری؛ نبی الله حسینی شه پریان


واکاوی شاخص های پدافند غیر عامل در شهرهای شطرنجی میانه اندام: (مطالعه موردی: شهر سلماس)

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 14-33

حسین مهدیزاده؛ قادر احمدی؛ محمدرضا پاکدل فرد؛ مهسا فرامرزی اصل


سنجش تابآوری زیر ساختی و کالبدی شهرها در مدیریت سوانح طبیعی (زلزله) ، نمونه موردی: شهر نوشهر

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 130-146

یوسفعلی زیاری؛ صادق صیدبیگی؛ سید حسن رسولی؛ فاطمه جعفری کتریمی


تحلیل آسیب پذیری شبکه آب رسانی به روش تئوری گراف

دوره 2، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 105-123

ساره رودباری؛ محمدعلی نکوئی؛ محمد زاهدیان پور


بررسی تهدیدات و میزان آسیب پذیری خطوط انتقال انرژی با رویکرد پدافند غیر عامل

دوره 1، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 16-29

محمد جنیدی؛ امیدرضا میکائیلی؛ مهرداد نابغه؛ مرتضی بسطامی


بررسی آسیب پذیری شهرها با رویکرد پدافند غیرعامل در منطقه 6 شهر تهران

دوره 1، شماره 3، آذر 1397، صفحه 33-51

ابوذر صالح نسب؛ حسین کلانتری خلیل آباد؛ یعقوب پیوسته گر


ارزیابی آسیب پذیری کالبدی بیمارستان های فرامنطقه ای شهر مشهد با استفاده از مدل IHWP

دوره 1، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 58-75

محسن توسلی؛ حسن سجاد زاده؛ مهرداد کریمی مشاور


بررسی تهدیدات و میزان آسیب پذیری سامانه آب رسانی شهری با رویکرد پدافند غیرعامل

دوره 1، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 68-81

محمد جنیدی؛ امیدرضا میکائیلی؛ محمدرضا کاویانپور