اهداف و چشم انداز

هدف این مجـله انعکاس دستاوردهای علمـی پژوهشگران سراسر کشور در زمینه های مختلف شهری می باشد.

همچنین این فصلنامه تلاش دارد فضایی علمی برای به اشتراک گذاشتن آخرین تحولات و پیشرفت های دنیای علم و عمل در حوزه معماری و شهر سازی را برای دانشگاهیان و متخصصان فراهم آورد.

هدف اصلی آن توسعه زمینه تبادل ایده ها در طیف وسیعی از موضوعات مهم مربوط به شهرسازی در این حوزه است.

الف: محورهای دریافت مقالات

     ۱- حفاظت و مصون سازی زیرساخت های حیاتی شهری

۲- افزایش تاب آوری شهری

۳- مقاوم سازی بنایی و زیربنایی و زیرساخت های حیاتی شهری و عمرانی

۴- ارتقاء ، بازسازی، بازتوانی و افزایش کارایی سازه های شهری و تاسیسات

۵- مدیریت، برنامه ریزی و مصون سازی زیرساخت های هوشمند شهری

۶- آمایش سرزمین در جهت ارتقاء سطح دفاعی شهری

۷- کاهش تهدیدات، تلفات و خسارات انسانی، مالی، بنایی و زیربنایی شهری

۸- افزایش سطح فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی جامعه در جهت شناخت اصول پدافندغیرعامل شهری

۹- مدیریت و برنامه ریزی شهری در جهت افزایش پایداری و کاهش آسیب پذیری شهری

۱۰- اصول و ضوابط معماری و طراحی در ساخت و بهره برداری سازه های شهری

۱۱- اصول و ضوابط طراحی، ساخت، اجراء و بهره برداری تاسیسات شهری