اهداف و چشم انداز

هدف این مجـله انعکاس دستاوردهای علمـی پژوهشگران سراسر کشور در زمینه های مختلف شهری می باشد.

همچنین این فصلنامه تلاش دارد فضایی علمی برای به اشتراک گذاشتن آخرین تحولات و پیشرفت های دنیای علم و عمل در حوزه پدافند شهری را برای دانشگاهیان و متخصصان فراهم آورد.

هدف اصلی آن توسعه زمینه تبادل ایده ها در طیف وسیعی از موضوعات مهم مربوط به شهرسازی در این حوزه است.