کلیدواژه‌ها = ارزیابی ارزشمندی دارایی ها
شناسایی و ارزیابی دارایی های کلیدی از منظر پدافند غیرعامل (نمونه موردی: استان قزوین)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1403

10.22034/ispdrc.2023.2016696.1069

وجیهه هدایتی؛ محمدحسین رامشت؛ سید علی الحسینی المدرسی