کلیدواژه‌ها = بابلسر
تبیین و سنجش شاخص‌های مکانی – فضایی تاب‌آوری شهری در مواجهه با سیلاب؛ مطالعه موردی: شهر بابلسر

دوره 5، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 50-69

10.22034/ispdrc.2022.254406

الهام رضائیان کله بستی؛ حسین کلانتری خلیل آباد؛ مریم رزقی