طراحی و سامان دهی محلات و بافت های فرسوده با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونه موردی: بافت فرسوده محله اوین)

نوع مقاله : مقاله کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری مسکن دانشگاه علم و صنعت

2 دانشگاه علم و صنعت - دانشکده معماری و شهرسازی

3 دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

4 دانشگاه علم و صنعت - دانشکده معماری و شهر سازی

5 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

شهرها به عنوان مرکز تجمع سرمایه‌های مادی و انسانی، در زمان تهدیدات انسان­ ساخت به هدفی اصلی مبدل می‌شوند. این در حالی است که روند شهرنشینی در ایران روندی فزاینده داشته به‌گونه‌ای که در حال حاضر حدود 75% از جمعیت کشور شهرنشین هستند. از طرف دیگر 13% از کل محدوده­های شهری را بافت­های ناکارآمد تشکیل می­دهند که بیش از 15% از جمعیت کشور در این مناطق سکونت دارند. بافت­های مسکونی موجود در شهرهای ایران در برابر تهدیدات به شدت آسیب­ پذیر و نیازمند توجه بیشتری هستند. تدابیر پدافند غیرعامل می‌‌تواند آسیب‌های احتمالی این بافت‌ها را در مواقع بحران کاهش داده و حفظ سرمایه‌ها و ارزش‌های موجود در آن را رقم بزند. هدف اصلی این تحقیق طراحی و سامان‌دهی بافت فرسوده محله اوین شهر تهران با رویکرد پدافند غیرعامل است. بر اساس این هدف، ارزیابی ریسک برای 7 بلوک واحد همسایگی این محله انجام درنهایت با توجه به نتایج به دست آمده از ارزیابی ریسک، راهکارهایی برای کاهش ریسک این محله در احیا و ساماندهی آن پیشنهاد شده که در قالب نظامات حرکت و دسترسی، ایمنی و امنیت، اجتماعی، عرصه همگانی، کاربری، کالبدی و پدافند غیرعامل می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات