تدوین الگوی انتقال فناوری در صنعت نفت و گاز پارس جنوبی از منظر یادگیری تکنولوژیک با تأکید بر تداوم کارکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت تکنولوژی واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

2 گروه مدیریت تکنولوژی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

این تحقیق باهدف تبیین الگویی اثربخش در زمینه عملیاتی‌سازی انتقال فنّاوری در صنعت نفت و گاز پارس جنوبی با رویکرد یادگیری فناوری‌های پیشرفته و با تأکید بر تداوم کارکردهای اساسی صنایع نفت و گاز پارس جنوبی انجام شده است. مطالعه تجربیات اجرای فازهای 24 گانه پارس جنوبی در دو بخش تقسیم می‌گردد که در بخش اول بخشی از فازها توسط پیمانکاران صاحب تکنولوژی خارجی تا قبل از تحریم‌ها به بهره‌برداری رسیده و مابقی فازها توسط سازمان‌های پروژه محور داخلی انجام شده است که در این مطالعه مدل اجرایی و بومی مبتنی بر یادگیری تکنولوژیک استخراج گردیده است. انجام جامعه آماری این پژوهش شامل اساتید منتخب دانشگاه، خبرگان و متخصصان تکنولوژی، معاونین، مشاورین، مدیران، رئیس قسمت‌ها در شرکت‌های نفتی و حوزه پدافند غیرعامل با حجم جامعه آماری 380 نفر است. مطالعه در زمره تحقیقات کاربردی و از جمله تحقیق‌های آمیخته اکتشافی است که در دو مرحله کمی و کیفی انجام می‌پذیرد. نخست محقق بر اساس روش‌های کیفی داده‌بنیاد (گراندد تئوری) به شناسایی شاخص‌ها در حوزه انتقال فناوری صنعت نفت می‌پردازد، پس از احصاء شاخص‌ها، با استفاده از روش‌های کمی معادلات ساختاری به اولویت‌بندی و انتخاب معیارهای مؤثر بر مدل طراحی شده می‌پردازد که نتیجه این پژوهش معرفی الگوی مؤثر انتقال فناوری در راستای بومی‌سازی، انتقال و یادگیری تکنولوژی باتوجه‌به تجربیات اجرای فازهای پارس جنوبی در حوزه‌های طراحی، تأمین کالا، ساخت و راه‌اندازی زیرساخت‌های تأمین انرژی برای تداوم کارکرد زنجیره خدمات‌رسانی زیرساخت‌های صنعت نفت و گاز به‌عنوان یکی از مفاهیم اساسی پدافند غیرعامل، به‌عنوان خروجی تحقیق ارائه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات