شناسایی و اولویت بندی مخاطرات ایمنی قابل پیشگیری در پروژه‌های انبوه‌سازی با استفاده از روش تلفیقی تصمیم‌گیری چند‌معیاره با رویکرد مدل‌سازی اطلاعات ساختمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

2 گروه مهندسی عمران، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

عملیات ساختمانی، به‌عنوان یکی از مخاطره‏آمیزترین بخش‌ها در بروز حوادث ناشی از کار قرار دارد. از طرفی، به دلیل آنکه فعالیت‌های ساختمان‌سازی در نقاط مختلف و به‌صورت پراکنده می‌باشند، لذا نظارت بر ایمنی در آنها بسیار چالش‌برانگیز است. علی‌رغم مزایای پیاده‌سازی مدیریت ایمنی در پروژه‌های ساخت‌وساز، به دلیل فقدان آگاهی طراحان نسبت به پیش‌نیازها و عدم ملاحظات ایجاد سیستم مدیریت ایمنی و همچنین نبود ابزارها و تکنولوژی‌های نوین در مرحله طراحی پروژه‌های ساخت، این سیستم هنوز آن‌چنان ‌که باید مورد ارزیابی قرار نگرفته است. مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) یکی از آن فناوری‌هایی است که به‌تازگی در میان مدیران پروژه‌ها محبوبیت یافته است که از مهم‌ترین کاربردهای آن می‌توان به قابلیت‌های منحصربه‌فرد آن در ایمن‌سازی محیط پروژه‌ها اشاره نمود. هدف اصلی این مطالعه، شناسایی و اولویت‌بندی مخاطرات ایمنی قابل‌پیشگیری در پروژه‌های انبوه‌سازی با استفاده از روش تلفیقی تصمیم‌گیری چند‌معیاره فازی با رویکرد مدل‌سازی اطلاعات ساختمان است. برای این منظور، در این پژوهش، علاوه بر مصاحبه با کارشناسان و خبرگان مربوطه در زمینه مورد مطالعه، از نتایج مطالعات صورت گرفته توسط سایر پژوهشگران بهره گرفته شد و معیارهای مهم بر کاهش مخاطرات قابل‌پیشگیری در پروژه‌های انبوه‌سازی، شناسایی شد. سپس با استفاده از روش سوآرا (SWARA)، معیارهای شناسایی شده، وزن‌دهی شدند و در ادامه با استفاده از روش واسپاس (WASPAS) این معیارها برحسب اهمیت، اولویت‌بندی گردیدند. یافته‎های حاصل از پژوهش حاضر، نشان داد که معیار سیستم مدیریت ایمنی با 54657/0Qi= به‌عنوان مهم‌ترین عامل در راستای کاهش مخاطرات ایمنی قابل‌پیشگیری در پروژه‌های انبوه‌سازی با رویکرد مدل‌سازی اطلاعات ساختمان، مطرح می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritizing the Preventable Safety Hazards in Mass Housing Projects using the Integrated Multi-Criteria Decision-Making Method by Applying the Building Information Modelling (BIM) Approach

چکیده [English]

Construction operation is among the most hazardous sectors in terms of occupational accidents. On the other hand, as construction activities are scattered in different locations; therefore, monitoring their safety is a great challenge. Despite various advantages of implementing safety management in the construction projects, the lack of knowledge of designers in terms of prerequisites and not implementing the safety management system, also the lack of tools and novel technologies in the design stage of construction projects, have caused that the system remain yet to be properly evaluated. The Building Information Modelling (BIM) is one of the technologies that has gained popularity among the project managers. Among the most important applications of this approach, one could refer to its unique capabilities in maintaining the safety of project sites. The main objective in the present research, is identification and prioritizing of preventable safety hazards in the mass housing projects using the integrated multi-criteria decision-making method by applying the building information modelling (BIM) approach. For this purpose in the present research, in addition to interviewing the specialists and experts related to this study, the research works by other researchers has been used. Also, the important criteria for reducing the preventable hazards in the mass housing projects were identified. Then, using the SWARA method, the identified criteria were weighted and in continuation using the WASPAS method the criteria were prioritized based on their importance. The findings of the current research showed that the safety management system criterion with Qi=0.54657 is the most important factor in terms of reducing preventable safety hazards in mass housing projects using the BIM approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safety hazards
  • Urban constructions
  • Mass housing projects
  • BIM
  • Integrated multi-criteria decision making methods