نویسنده = امیر کاشانی اصل
پویاسازی فضا‌های بی‌دفاع شهری (مورد پژوهی: منطقه یک شهر تبریز)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 87-110

10.22034/ispdrc.2022.254409

امیر کاشانی اصل؛ محسن کلانتری؛ عیسی پیری