نویسنده = امید مبارکی
ارزیابی شاخص‌های مسکن پایدار در شهر سلماس

دوره 6، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 21-37

10.22034/ispdrc.2023.1999185.1025

امید مبارکی؛ علی ولیقلی زاده؛ فرهاد محمدی


ارزیابی و تحلیل میزان تاب‌آوری شهر ارومیه

دوره 5، شماره 3، آذر 1401، صفحه 49-65

10.22034/ispdrc.2022.702211

امید مبارکی؛ مرضیه اسمعیل پور؛ امیر مدرومی


ارزیابی آسیب پذیری کالبدی شهر آذرشهر در برابر زلزله

دوره 2، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1-15

امید مبارکی؛ مرضیه اسماعیل پور؛ شیرین امینی