کلیدواژه‌ها = شهرستان نور
توسعه پایدار گردشگری روستاهای شهرستان نور مبتنی بر شناخت احساس امنیت ساکنین روستاها

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 117-129

مازیار خاکی؛ بهنام رجبی فر؛ عبدالله ابراهیمی