ردگیری بلادرنگ ویدئویی اشیا با استفاده از الگوریتم Kernel Base Object Tracking اصلاح‌شده با قابلیت شناسایی دقیق‌تر در محصولات امنیتی و نظارتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه برق، واحد شهریار، دانشگاه آزاد اسلامی، شهریار، ایران

چکیده

یکی از زمینه‌های کاربرد بینایی ماشین، ردیابی شیء متحرک می‌باشد. ردیابی شیء متحرک به صورت بلادرنگ فرآیندی است که طی آن موقعیت یک شیء متحرک در هر لحظه از زمان تعیین می‌شود. بدین منظور در این مقاله با یک رویکرد عملی که منجر به تولید محصول و با استفاده از کتابخانه OpenCV‌ در محیط برنامه‌نویسی Visual C++ می‌شود، تلاش شده است تا یک شیء را در فریم‌های متوالی و با استفاده از یک دوربین Pan Tilt Zoom‌ که دوربینی با یک پلتفرم دو درجه آزادی است، به صورت بلادرنگ ردگیری شود. لذا با توجه به این که هدف از این تحقیق پیاده‌سازی فرمول‌های ریاضی و مطالب ارائه‌شده به کدهایی است که به راحتی قابل استفاده در محصولات نظارتی و امنیتی باشند به بررسی یک الگوریتم مبتنی بر هیستوگرام به نام Kernel Base Object Tracking ‌پرداخته و عملکرد آن با الگوریتم‌ پرکاربرد Normalized Cross Correlation که مبتنی بر ضریب همبستگی آماری می‌باشد، مقایسه شده است. و مشخص گردید که عملکرد الگوریتم ‌  Kernel Baseبرای نشان دادن شیء مورد تعقیب با محیط پس‌زمینه کاملاً متمایز بسیار بهتر از الگوریتم Normalized شده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها