ارزیابی معابر منطقه یک شهر تهران در مواجهه با بحران‌های زمستانی با استفاده از روش ANP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر کمیته پژوهشی امور مناطق مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران

2 عضو کمیته پژوهشی امور مناطق مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران

3 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس

4 کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه هنر تهران

چکیده

یکی از چالش‌های اساسی در فصول سرد سال، یخ‌بندی معابر شهری به‌واسطه بارش برف است. بارش برف سبب کاهش سرعت عبوری وسایل حمل‌ونقل شده و این موضوع سبب ایجاد گره‌های ترافیکی در معابر شهری می‌شود. گره‌های ترافیکی بر کیفیت زندگی افراد ساکن اثر منفی گذاشته و عملکرد معابر را کاهش می‌دهد. برای کاهش گره‌های ترافیکی باید برنامه‌های عملیاتی در سطوح مختلف تدوین گردد اما لازمه‌ی این موضوع شناخت معابر پرمخاطره از نظر شاخص‌های مختلف محیطی، کالبدی و کاربری می‌باشد. منطقه 1 شهرداری تهران به سبب موقعیت توپوگرافی که داراست، همواره با چالش‌های ترافیکی و گره‌های ترافیکی ناشی از بارش برف روبه‌رو است. بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده شناخت خدمات شهری منطقه 1 از معابر بیشتر تجربی بوده و مطالعاتی پیرامون وضعیت معابر در مواقع بارش برف صورت نگرفته است. مقاله پیش رو از نوع کاربردی و با هدف بررسی مخاطره‌آمیزی معابر شهری منطقه 1 تهران صورت می‌پذیرد. روش پژوهش پیش رو توصیفی، تحلیلی و مشاهده عینی به همراه پرسشنامه است. در ابتدا شاخص‌های اثرگذار بر معابر در مواقع بارش برف شناسایی و در سطح معابر منطقه یک تهران به‌صورت زوجی مورد مقایسه خبرگی قرار می‌گیرد. نتایج به‌دست‌آمده بیانگر مخاطره‌آمیزی معابر از جمله دارآباد، بلوار قیطریه،  بلوار کاوه، میدان تجریش مقدس اردبیلی، اعرابی، سه‌راه یاسر، میدان صادقی در منطقه یک تهران است. همچنین عمده شاخص اثرگذار بر مخاطره‌آمیزی معابر مذکور، ویژگی‌های توپوگرافی زمین در منطقه 1 تهران بوده است.

کلیدواژه‌ها


 1. داودی، مجتبی، نادری، بهاره (1397). اولویت‌بندی معابر شهر تهران به‌منظور برف‌روبی و یخ‌زدایی با استفاده از الگوریتم‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره، کنفرانس بین‌المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران تهران – دانشگاه تهران.
 2. مددی، حسن (1384). مدیریت بحران برف و یخبندان در مناطق و شهرهای کوهستانی و برف‌گیر.
 3. Saaty, T.L. (2003) Decision-Making with the AHP: Why Is the Principal Eigenvector Necessary. European Journal of Operational Research, 145, 85-89.
 4. Sarkis, J. and J. Cordeiro (1998). Empirical Evaluation of Environmental Efficiencies and Firm Performance: Pollution Prevention Versus End-of-Pipe Practice. Proceedings – Annual Meeting of the Decision Sciences Institute, Decis Sci Inst, Atlanta, GA, USA. 1: 461-463.
 5. Partovi and Corredoira (2002). Present a QFD model based on ANP for prioritizing and designing rule changes for the game of soccer in order to make it more attractive to soccer enthusiasts.
 6. Bayazit, O. (2006). Use of analytic network process in vendor selection decisions. Benchmarking: An International Journal, 13(5), 566-579.
 7. دستورالعمل مدیریتی اجرایی برف‌روبی و یخ‌زدایی شبکه معابر شهر تهران (1396).
 8. tehran.ir.
 9. Pavements and salt management, Transportation Associate of Canada, 2003.
 10. Highway deicing and anti-icing for safety and mobility, (2008). American Society of Civil Engineers.
 11. Viador, Roger C. Jr. (2005). Roadway deicing & the environment, Environmental Issues, Government engineering