مکانیابی پناهگاه‌های اضطراری چندمنظوره با رویکرد پدافند غیرعامل (نمونه موردی:شهر سبزوار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکترا گروه جغرافیا، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

در جنگ‌های اخیر، دارایی‌های حیاتی و حساس که در شبکه فعالیت‌های کشور نقش کلیدی ایفا می‌کنند، در زمره اولین اهداف مهاجمان هستند. بنابراین باید جان انسان­های مجاور و پیرامون  این دارایی‌ها حفظ شوند، یکی از راه­های تأمین این هدف، احداث پناهگاه­هایی امن جهت حفظ جان مردم در زمان بحران­ها می‌باشد. اما پناهگاه درصورتی‌که به شکل تک­منظوره احداث شود، و صرفاً در زمان صلح مورد استفاده قرار گیرد، صرفه اقتصادی چندانی نداشته و پایداری این کاربری را به مخاطره می‌اندازد. برطرف کردن این مشکل با احداث پناهگاه­های چندمنظوره میسر می­گردد. در این پژوهش، ابتدا لایه‌های اطلاعاتی مربوط به دارایی­ها، حریم‌ها و شاخص­ها شناسایی گردید. لایه دارایی‌ها و حریم‌ها در نرم‌افزار GIS بر یکدیگر برهم نهاده منطبق  شده و پتانسیل‌های لازم برای استقرار پناهگاه بدست آمدند. در مرحله بعد میزان ضرایب اهمیت شاخص‌ها با استفاده از روش AHP بر پتانسیل‌های حاصل شده اعمال گردید و اولویت‌بندی از مکان‌ها ارائه گردید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که 16 مکان به‌عنوان پناهگاه مناسب در نظر گرفته‌شده‌اند و پناهگاه‌ها در مجاورت دارایی‌ها با کاربری­های آموزشی، مذهبی و یا پارکینگ (با مساحت حداقل 300 مترمربع) به‌صورت چندمنظوره در نظر گرفته‌شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات