امکان سنجی کاربری دوم برای مساجد مراکز حیاتی و حساس با استفاده از روش SWARA و VIKOR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

2 دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت

چکیده

مساجد به عنوان مکانی برای عبادت و تقدس آن همواره دارای نقش های مهم و پر رنگی در جوامع اسلامی بوده و معمولا دارای کاربری ها و کارکردهای دیگری نیز بوده اند. در این مقاله ابتدا شاخص‌های امکان سنجی کاربری دوم برای مساجد مراکز حیاتی و حساس از منظر پدافند غیر عامل با استفاده از نظرات خبرگانی در حوزه معماری، عمران و تهدیدات تعیین شده و در مرحله بعد وزن هر یک از گزینه های در نظر گرفته شده برای کاربری دوم، در هر یک از این گزینه ها بررسی شده است. جامعه خبرگان متشکل از 22 نفر بود که به پرسشنامه ای جهت تعیین اولویت  شاخص ها و وزن گزینه ها پاسخ دادند. در ادامه با استفاده از روش SWARA میزان وزن هر یک از شاخص های بدست آورده شد و سپس با استفاده از روش VIKOR وزن هر یک از گزینه های موجود در شاخص ها محاسبه شد. معیار کاهش میزان جذابیت هدف برای دشمن به عنوان اولویت اول شناخته شد و شاخص های کاهش آسیب پذیری، استمرار خدمات ضروری و هزینه به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند. در نهایت گزینه تک منظوره به عنوان بهترین گزینه از منظر پدافند غیر عامل شناخته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility of second use for mosques in vital and sensitive centers using SWARA and VIKOR methods

چکیده [English]

Mosques as a place for worship and sanctity have always had important and colorful roles in Islamic societies and usually have other uses and functions as well. In this article, firstly, the feasibility indicators of the second use for mosques in critical and sensitive centers from the point of view of non-active defense are determined using the opinions of experts in the field of architecture, civil engineering and threats, and in the next step, the weight of each of the options considered for use is determined. Second, in each of these options is checked. The community of experts consisted of 22 people who answered a questionnaire to determine the priority of indicators and the weight of options. Next, the weight of each index was obtained using the SWARA method, and then the weight of each option in the indices was calculated using the VIKOR method. The criterion of reducing the attractiveness of the target for the enemy was recognized as the first priority, and the indicators of reducing vulnerability, continuity of essential services, and cost were placed in the next ranks respectively. Finally, the single-purpose option was recognized as the best option from the point of view of non-functional defense.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mosques
  • reducing vulnerability
  • Passive Defense