ارزیابی کیفی وضعیت پاسخ به شرایط اضطراری در زمان وقوع رویدادهای طبیعانه لرزه‌ای در شهر تهران با کمک از درس آموزی‌های حاصله از حوادث گذشته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران - سازه، دانشکده مهندسی ، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشگاه قم ، قم ، ایران

3 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده

دهه‌های اخیر با تولد و رشد صنایع جهان شاهد اثرات مخرب ناشی از تاثیر رویدادهای شدید طبیعی بر روی کارخانه‌های صنعتی بوده است و تبعات و وقایع ناشی از حواث رویداده باعث جلب توجه بسیار به این دسته نوظهور از رویدادهای فنآورانه ناشی از وقایع طبیعی (رویدادهای طبیعانه) شده است. عدم آمادگی برای مواجهه با این دسته از رویدادها و سردرگمی برای تصمیم‌گیری در ارائه پاسخ مناسب به شرایط موجود توسط تصمیم‌گیرندگان کلان و نیروهای پاسخ اضطراری و مردم همیشه مشاهده شده است که دلایل مختلفی از جمله چند رشته‌ای بودن موضوع، نوظهور بودن و کم بودن آمار این رویدادها، ناکافی بودن اطلاعات تخصصی و اتخاذ رویکردهایی مشابه با حوادث فرآیندی را می‌توان برای آن نام برد. انواع خرابی‌های زیرساخت‌ها و شریان‌های حیاتی به دلیل وقوع رخداد طبیعی از موارد برجسته و مشکلات عدید و موانع موجود در پاسخگویی لازم به شرایط روی داده می‌باشد. در این مقاله به بررسی رویدادهای طبیعانه لرزه‌ای رویداده در سایر کشورها پرداخته می‌شود و پس از مرور شرح رویدادها، وضعیت پاسخ در شرایط اضطراری مورد بررسی و دسته‌بندی قرار گرفته است. با استفاده از سایر مطالعات صورت گرفته وضعیت شریان‌های حیاتی و زیرساخت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد وضعیت پاسخ به شرایط اضطراری در صورت وقوع رویداد طبیعانه لرزه‌ای محتمل در شهر تهران مورد بحث قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات