مکان یابی مراکز امداد در مدیریت بحران با تاکید بر سیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیا دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران ایران

3 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری - پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران

چکیده

یکی از وظایف مهم برنامه‌ریزان شهری، شناسایی مکان‌های مناسب جهت استقرار مراکز بحران می‌باشد. اما باید توجه نمود که این مهم امکان‌پذیر نمی‌گردد مگر آنکه قبل از آن، توان و محدودیت‌های محیطی منطقه در راستای شناسایی بلایای طبیعی با تاکید بر سیل مورد شناسایی قرار گیرند. به عبارتی تا وقتی که شرایط و موقعیت جغرافیایی که شهر و منطقه بر آن واقع شده‌اند مورد شناسایی قرار نگیرد نمی توان از اقدامات مدیریتی متناسب با آن منطقه سخن گفت. در این راستا میزان موفقیت و کارایی عملکرد مراکز بحران رابطه بسیار نزدیکی با استقرار و سازمان‌دهی عنصر مربوطه در موقعیت فضایی و مکانی خاصی دارد که تابع اصول، قواعد و مکانیسم‌های مشخصی است. عدم رعایت اصول و قواعد لازم در شناسایی مکان‌های استقرار مراکز بحران نه تنها بازدهی عملکرد آن‌ها را کاهش می‌دهد بلکه منجر به بروز آسیب‌های بیشتر، بی‌نظمی، آشوب و ... می‌شود.لذا پژوهش حاضر سعی نموده که با استفاده از معیارهای موثر در این زمینه؛ شامل کاربری بیمارستان، آتش نشانی، فضای سبز، محدوده سیل‌خیز، پمپ بنزین، فرودگاه، مسیل، معابر، کاربری ورزشی و کاربری مذهبی و با بکارگیری تحلیل سلسله‌مراتبی و مدل فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی، به رتبه‌بندی اولویت مکانیابی مراکز بحران نائل و در نهایت با ترکیب کل معیارها با یکدیگر همراه با مشاهدات میدانی به ایجاد پهنه‌های وسیع اولویت مکانیابی مراکز بحران بپردازد. نتایج تحلیل پهنه‌های دارای اولویت نشان می دهد که نواحی غربی منطقه مورد مطالعه در مقایسه با دیگر جهات، دارای اولویت بیشتری جهت مکانیابی مراکز بحران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات