آینده نگاری شناسایی عوامل کلیدی صنعت گردشگری پایدار شهر خرم آباد با تاکید بر اثر همه گیری کویید 19 به منظور ارائه راهکارهایی برای تاب آوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده معماری و شهرسازی- دانشگاه علم و صنعت

چکیده

شیوع بیماری کرونا تأثیر بسیاری بر اقتصاد استان لرستان از جمله صنعت گردشگری شهر خرم ­آباد داشته است. بنابر آمار، مجموع خسارت وارده به گردشگری این شهر از اسفند 1398 تاکنون 1,218,517,000,000 ریال برآورد شده است. در شرایطی که دولت با افزایش هزینه‌های بهداشتی و درمانی ناشی از کرونا مواجه است، منابع مالی برای سیاست‌های حمایتی صنعت گردشگری محدود است. توسعه پایدار گردشگری باید با سیاست مشخصی به اجرا در­آید تا بتواند حرکت امید بخشی را در توسعه همه­ جانبه فضاهای جغرافیایی تضمین کند. همچنین بسیار مهم است که مجموعه‌ای از سیاست‌ها و راهکارهای عملی بهینه جهت مدیریت و بهبود تاب­ آوری این صنعت اتخاذ و در دستور کار نهادهای مختلف قرار بگیرد. این مقاله درصدد شناسایی عوامل کلیدی در صنعت گردشگری پایدار شهر خرم آباد با تاکید بر اثرات شیوع کووید-19 می­باشد. بدین منظور از منابع و مطالعات صورت گرفته معتبر داخلی و خارجی ابتدا تعداد 36 متغیرهای موثر بر ارزیابی پایداری گردشگری شهر خرم ­آباد شناسایی شد که به ورودی ماتریس تاثیرات تبدیل شده است. سپس برای ماتریس مذکور با روش دلفی از تعداد 25 نفر از مدیران، خبرگان، متخصصان و کارشناسان که به مسائل گردشگری شهر خرم­ آباد احاطه دارند، خواسته شد که پرسشنامه امتیازدهی تاثیرات شاخص ها بر یکدیگر را با توجه به تاثیرات بیماری همه گیر کوئید 19 پر نمایند. بر اساس جمع­ بندی موارد متغیرهای پژوهش در 4 بعد و 36 متغیر تقسیم ­بندی­ شدند. پرسشنامه ­های پر شده در نرم افزار میک­ مک وارد شده است. یافته­ های پژوهش نشان می­دهد که متغیرهای امکانات فرهنگی، رفاهی و تفریحی، میزان سرمایه­ گذاری بخش خصوصی، جرم و جنایت و تنوع اقتصادی تاثیرگذار و متغیرهای امنیت، مراکز اقامتی، معیشت و زیست­ پذیری و رضایتمندی تاثیرپذیر می ­باشند. نتایج از لزوم تداوم فعالیت­ها و کسب و کارهای گردشگری به عنوان یکی از اهرم توسعه اقتصادی شهر خرم­ آباد و نیز توجه به سیاست­های اقتصاد در شهر خرم ­آباد جهت افزایش تاب­ آوری فعالیت­های حوزه گردشگری دارد که یکی از مهم­ترین راهکاری گردشگری پایدار می­ باشد. در ادامه نیز راهکارهایی برای ارتقای تاب­ آوری گردشگری پایدار شهر خرم ­آباد در دوران همه گیری کووید-19 نیز ارائه گردیده است.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات