دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 15، آذر 1400، صفحه 1-83 
سیاستهای پدافند غیرعامل کشور و سرمایه اجتماعی با تأکید بر شاخص اعتماد

صفحه 72-83

10.22034/ispdrc.2021.699916

حسین احمدپور؛ غلامرضا جلالی فراهانی؛ احسان شاکری خوئی؛ فیروز راد